page-header
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI ORAZ POZNAJ PRACOWNIKÓW CENTRUM

O nas

Poznaj naszą historię

“Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.”

Andrzej Sapkowski, Historia i fantastyka

Kierownictwo

Gminnego Centrum Kultury
Jadwiga Gorla
dyrektor
Jolanta Kabat-Kozińska
zastępca dyrektora

Nasze placówki

page-header
Gminne Centrum Kultury
w Wietrzychowicach
page-header
Biblioteka
w Wietrzychowicach
page-header
Biblioteka
w Jadownikach Mokrych

Jak powstało Gminne Centrum Kultury

w Wietrzychowicach
 1. 1955 r.
  Powstanie Biblioteki
 2. 1956 r.
  Powstanie filii Biblioteki
 3. 1974 r.
  Powstanie GOKu
 4. styczeń 2021 r.
  Połączenie bibliotek oraz GOKu
 5. Powstanie GCK
  w Wietrzychowicach

Z dniem 1 stycznia 2021 roku połączono samorządowe instytucje:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach
 • Gminną Bibliotekę Publiczną w Wietrzychowicach z filią w Jadownikach Mokrych.

W wyniku połączenia instytucji, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach z filią w Jadownikach Mokrych stają się pracownikami Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek powołał na stanowisko Dyrektora Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach Panią Jadwigę Gorla.
Zastępcą Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach jest Pani Jolanta Kabat-Kozińska.

Nasza misja

Centrum Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach jest realizowanie zadań w zakresie: kultury i sztuki, czytelnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, opieki nad zabytkami, promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

Priorytetem postawionym przed Gminnym Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia i ochrony jej wartości oraz dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

Podstawowym zadaniem Centrum jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych, oświatowych i informacyjnych realizowane poprzez:

 1. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury i czytelnictwa oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,
 2. rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,
 3. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 4. rozwijanie i wspieranie form indywidualnej aktywności kulturalnej i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 6. zachowanie, ochrona i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy oraz tworzenie warunków do zachowania lokalnego folkloru,
 7. tworzenie warunków do upowszechniania różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, poprzez współpracę z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury, środowiskami twórczymi, profesjonalnym i nieprofesjonalnym ruchem artystycznym w kraju i za granicą,
 8. promocja gminy i regionu,
 9. prowadzenie sieci bibliotecznej na terenie gminy i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców,
 10. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 11. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie i uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej oraz bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 13. prowadzenie działalności wydawniczej,
 14. tworzenie i udostępnienie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 15. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza wiedzy o regionie,
 16. organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książki i czytelnictwa,
 17. współdziałanie z bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, szkołami i przedszkolami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,
 18. tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym m.in. umożliwianie dostępu do Internetu,
 19. umożliwienie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum.
Powrót do góry strony