Już za nami Dożynki w Gminie Wietrzychowice.

Wyprawiane są, gdy już pokoszone i zżęte są wszystkie zboża. Najważniejszym elementem dożynkowym jest wieniec przed chlebem, a w tym roku podziwialiśmy ich siedem: Sołectwa Wietrzychowice, Sikorzyc, Miechowic Wielkich, Woli Rogowskiej, Miechowic Małych, Jadownik Mokrych, Demblina. Przygotowań było bardzo dużo już od wczesnych godzin rannych. W prace zaangażowani byli Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach, Koła Gospodyń, Stowarzyszenia, OSP, Sołtysi, mieszkańcy Demblina. Organizatorem dożynek był Wójt Gminy Wietrzychowice, Ochotnicza Straż Pożarna w Demblinie, Sołectwo Demblin oraz Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach. Obchody święta plonów poprzedzały wystawy przepięknych wieńców dożynkowych wykonanych przez gospodynie poszczególnych sołectw. Na czele korowodu dożynkowego stały poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu oraz zaproszeni goście. W korowodzie delegacje maszerowały ze wszystkich sołectw gminy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich ubrane w barwne regionalne i ludowe stroje niosąc wieniec, chleb i inne dary z zebranych zbiorów. Uroczystości rozpoczęła msza dziękczynna w kaplicy w Demblinie.

Koła Gospodyń wraz ze Stowarzyszeniami wystawiali swoje stoiska promocyjne przepełnione pysznymi potrawami regionalnymi np.: swojskie pierogi, naleśniki, pajda chleba ze smalcem, pyszne ciasta i wyroby drożdżowe, przysmaki grillowe, prażona kukurydza, lody, napoje, placki na blasze.

Po mszy rozpoczęły się oficjalne uroczystości 125 lecia OSP Demblin. Całość dożynek relacjonowała telewizja STARnowa. Nie brakowało również atrakcji dla dzieci w formie dmuchawców i zabawek. Nagrodę główną w Konkursie wieńca tradycyjnego zdobyło Sołectwo Sikorzyce. Po raz pierwszy zorganizowany został Konkurs „NAGRODA PUBLICZNOŚĆI”, gdzie każdy uczestnik dożynek mógł tylko raz zagłosować na najładniejszy wieniec. Zwycięzcą tego konkursu było Sołectwo Miechowice Wielkie.

Gratulujemy wszystkim grupom wieńcowym oraz nagrodzonym, dzięki Wam dożynki przeżyliśmy po raz kolejny. Wszystkie wieńce były piękne i wymagały wiele wysiłku. Cała uroczystość zakończyła się zabawą taneczną przy muzyce zespołu „Marek i Agnieszka”.

Serdecznie podziękowania za obecność dla Pana Stanisława Bukowca- Posła na Sejm RP, Pana Stefana Dzika- Członka Rady Powiatu Tarnowskiego, Pana Tomasza Jacka, Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie Pana Dominika Rzepeckiego oraz Pana Grzegorza Dudy. Za celebrację uroczystej mszy świętej dziękujemy księdzu Mateuszowi Hojdakowi. Szczególne podziękowania kierujemy również dla Sołectwa Demblin na czele z sołtysem Panem Sylwestrem Wojciechowskim oraz druhów OSP Demblin na czele z Prezesem Panią Barbarą Partyka, za trud i poświęcony czas w przygotowanie uroczystości. Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniu Demblinianki za przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, oraz wszystkim przybyłym w tym dniu na Dożynki Gminne.

Dziękujemy Starostom Dożynek Pani Barbarze Partyka i Józefowi Partyka za pięknie przygotowane stoisko. Dziękuję Panu Wójtowi za prowadzenie ze mną dożynek. Sołtysowi Demblina za szybkie i skuteczne działania przed i po dożynkach. Dziękuję OSP Demblin za pomoc i współpracę. Stowarzyszeniu Demblinianki oraz Kołu Gospodyń Demblinianie za przygotowanie posiłków dla gości. Pracownikom GCK za pomoc podczas Dożynek.