MES HAINES

„Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty”