Spotkanie z Etnografem 10 czerwca 2022roku -wspólna pogadanka na temat tworzenia wieńca , zbierania kłosów i zdobienia.

Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wietrzychowicach dla osób zainteresowanych plecieniem wieńca.

Dziękuje Pani Dyrektor Jadwidze Łucarz za udostępnienie pomieszczenia i współpracę a wszystkim przybyłym za obecność i skorzystanie z cennych uwag.