19 maja 2023 r. w Wietrzychowicach odbyły się Powiatowe obchody Dnia Weterana działań poza granicami państwa. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono gości, a uczestnicy mieli okazję uczcić bohaterskich weteranów, którzy brali udział w zagranicznych misjach pokojowych.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego, Wójt Gminy Wietrzychowice pan Tomasz Banek oraz Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą na placu targowym. Po mszy świętej nastąpiło podniesienie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na maszt.

W trakcie uroczystości dokonano również wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Złote krzyże, medale za zasługi oraz legitymacje zostały wręczone zasłużonym przez prezesa Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego pana Zbigniewa Burnata, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego pana Wojciecha Skrucha oraz Sekretarza zarządu Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego pana Józefa Kozioła.

Warto dodać, iż złoty medal związku żołnierzy wojska polskiego za wybitne zasługi dla stowarzyszenia otrzymali m.in.: Wójt Gminy Wietrzychowice pan Tomasz Banek oraz zastępca dyrektora GCK pani Jolanta Kabat-Kozińska.

Wyjątkowym momentem było przekazanie flagi polski przez Wójta Gminy Wietrzychowic, która była darem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy dla Stowarzyszenia Weteranów Misji Zagranicznych z Regionu Tarnowskiego .

Gościnnie wystąpiła orkiestra ze Szczepanowic, prezentując umiejętności muzykalne i wokalne.

Obchody Dnia Weterana w Wietrzychowicach to nie tylko okazja do uczczenia weteranów, ale również szansa na refleksję nad ich niezwykłą odwagą i poświęceniem. To również doskonała lekcja historii dla młodszych pokoleń, którzy powinni docenić wkład i heroizm polskich weteranów.

Partnerem wydarzenia było Województwo Małopolskie, Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

To nie koniec współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych z powiatu tarnowskiego. Niebawem ukarze się książka o wspomnieniach kombatantów z powiatu tarnowskiego.

Po oficjalnej części odbyły się pokazy sprzętu :

#WojskoPolskie#StrażGraniczna#Policja#PaństwowaStrażPożarna#InspekcjaTransportuDrogowego

#ZakładyMechaniczne

Serdecznie dziękujemy:

– Panu Zbigniewowi Burnatowi- Prezesowi Stowarzyszenia Weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych z Powiatu Tarnowskiego, za zaufanie, współpracę, poświęcenie i nieocenioną pracę społeczną dzięki, której mogliśmy podkreślić jaką ważną rolę odegrali weterani misji pokojowych podczas Powiatowego Święta Weterana w Wietrzychowicach,

– Wojskowemu Centrum Rekrutacji w Tarnowie na czele ppłk Piotrem Rowińskim za wsparcie merytoryczne i pomoc w poprowadzeniu wydarzenia,

– ks. Markowi Kogutowi Dyrektorowi Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych, ks. Robertowi Młynarczykowi kapelanowi Straży Granicznej, ks. Tomaszowi Janikowi kapelanowi 113 Batalionu Lekkiej Piechoty w Tarnowie za celebrę mszy świętej.

– pracownikom Urzędu Gminy Wietrzychowice za pomoc i wykonaną pracę,

– Kołu Gospodyń z Jadownik Mokrych za wsparcie i ogrom pracy społecznej,

– Kołu Gospodyń z Miechowic Małych za słodki poczęstunek,

– Panu Sylwestrowi Wojciechowskiemu sołtysowi z Demblina za pomoc techniczną i wykonaną społeczną pracę.

– OSP Wietrzychowice za poczet flagowy,

-Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wietrzychowicach za pomoc w wydarzeniu,

– wszystkim, którzy pomogli nam w jakikolwiek sposób, aby weterani misji pokojowych i zagranicznych poczuli się docenieni.

@Małopolska, @lubiemalopolske

Wydarzenie zostało wsparte finansowe przez Województwo Małopolskie, Starostwo Powiatowe, jak również Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

FOTORELACJA