W niedziele odbył się piknik rodzinny, pokazy jednostek OSP oraz seans kinowy radia RDN Małopolska.

Zaczęliśmy o godzinie 18:00, na początek wystąpili Mali Strażacy z OSP Wietrzychowice, którzy mieli za zadanie pomóc poszkodowanemu oraz ugasić pożar. Tu też premierowo pokazano pojazd Małych Strażaków wykonany przez druhów z OSP Wietrzychowice. Za brawurową akcję mali druhowie odebrali dyplomy „Małego Dzielnego Strażaka”.

Następnie jednostki:

1. OSP WIETRZYCHOWICE

2. OSP JADOWNIKI MOKRE

3. OSP MIECHOWICE WIELKIE

4. OSP DEMBLIN

5. OSP SIKORZYCE

dokonały pokazu prawidłowego dostępu do osoby uwiezionej w pojeździe za pomocą sprzętu hydraulicznego, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dodatkowo prezentacje sprzętu nurkowego poprowadził druh Janusz Flis.

Dzieci bawiły się przy animacjach z Agencja Artystyczna E-muz

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

• panu Przemysławowi Tomasikowi- kierownikowi działu Marketingu RDN Małopolska za współpracę i pokaz kinowy,

• Komendantowi ZOSP Wietrzychowice panu Krzysztofowi Kocialskiemu oraz Prezesowi Oddziału Gminnego ZOSP Maciejowi Mądrzykowi za organizacje pokazów.

• Pracownikom Gminnego Centrum Kultury oraz Urzędu Gminy za pomoc w wydarzeniu.

• Druhom z jednostek: OSP Wietrzychowice, OSP Jadowniki Mokre, OSP Miechowice Wielkie, OSP Demblin oraz OSP Sikorzyce-za aktywny udział w niedzielnym spotkaniu.

FOTORELACJA – MALI STRAŻACY

POKAZY STRAŻACKIE JEDOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY WIETRZYCHOWICE

PIKNIK RODZINNY