André Malraux

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”.

W minionym roku odbyło się dużo wydarzeń kulturalnych, społecznych, zajęć i spotkań z dziećmi, młodzieżą, czy dorosłymi. Jesteśmy przekonani, że nie byłoby ich tyle i nie wyglądałyby tak samo, gdyby nie pomoc i wsparcie Mecenasów i przyjaciół kultury.
Dlatego też na ostatniej Sesji Rady Gminy w Wietrzychowicach w 2022 roku podziękowaliśmy darczyńcom, którzy bezinteresownie wsparli finansowo nasze inicjatywy.
Statuetki Mecenasa Kultury Gminy Wietrzychowice otrzymali:
– Roman Łucarz, Starosta Tarnowski,
– Marek Szpak, z dyrektor firmy Budomont,
– Leszek Wójcik, właściciel firmy El-bud,
-Jan Bylica, prezes firmy Frukt i Delikatesy Cezar,
-Urszula Michniak, właściciel Firma Handlowo -Usługowej “URSZULA”.

Na sesji byli obecni pani Urszula Michniak i pan Jan Bylica.