Wierszyki o wiośnie dla dzieci – poezja nieskomplikowana, sympatyczna i pełna uroku od znanych polskich poetów. Zachwyca dorosłych, ale spodoba się też maluchom. Przedstawiamy też krótkie wierszyk o wiośnie.

Kwiecień (Birkenmajer, 1945)

Kwie­cień-ple­cień — po­wia­da na­sze pol­skie przy­sło­wie; jesz­cze w nim brzyd­kiej zimy ślad się ostat­ni nie za­tarł, więc ra­dzę wam, dzia­tecz­ki, uwa­żaj­cie na zdro­wie, bo w kwiet­niu bar­dzo ła­two o gry­pę i ka­tar!

8.03.2022 rok- Wspomnienia z zajęć, które odbyły się w Czytelni Biblioteki w Wietrzychowicach. Robiliśmy kwiaty z filcu. Czas upływał na pogaduszkach miło i wesoło.