Zapraszamy do udziału w I Międzygminnym Konkursie Pisanki organizowanym w Gminnych Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia: https://forms.gle/zZ22jfdjRT9MUqhH6
 2. Następnie dostarczyć pracę do GCK do dnia 22 marca 2021 r.

Zapraszamy!

REGULAMIN

I Międzygminnego Konkursu Pisanki Wielkanocnej 2021

-ONLINE-

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu na karcie oraz

dostarczenia prac w terminie do 22.03.2021r .

 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Gminne Centrum
  Kultury w Wietrzychowicach
 2. Uczestnicy : wiek nieograniczony
 3. Uczestnik konkursu przygotowują jedną pracę
 4. Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko lub nazwa instytucji adres
  zamieszkania lub miejsce siedziby)
 5. Prace należy przynieść do Gminnego Ośrodka Kultury lub do Urzędu Gminy
  do dnia 22 marca 2021.
 6. W dniu 29.03.2021 r. zostaną wybrani zwycięscy konkursu. Dane osobowe
  wykonawców objęte są ochroną i będą wykorzystane tylko do celów związanych
  z konkursem.
 7. Najlepsi zostaną zaprezentowani w mediach społecznościowych GCK
  Wietrzychowice oraz na stronach www.gckwietrzychowice.pl oraz
  U.G Wietrzychowice.
 8. Tematem konkursu będzie:
   wykonanie tradycyjnego jajka ,pisanki, stroika, wydzieranki, pracy
  przestrzennej, rzeźby o tematyce wielkanocnej
   technika oraz wielkość pracy dowolna
   prace kupione nie będą brane pod uwagę
   prace zbiorowe będą uwzględniane tylko z instytucji
 9. Ocenie Jury podlegać będzie :

 zgodność z regulaminem
 pomysłowość i inwencja twórcza
 dobór elementów materiałów
 estetyka wykonania

 1. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz facebooku GCK
  Wietrzychowice w dniu 29 marca 2021r.
 2. Pytania kierujemy pod nr tel.661931183, 146418069 lub e-mail
  konkursgck@wietrzychowice.pl .
 3. Decyzje Jury oraz Organizatora są ostateczne.
 4. Nagrody będą do odebrania w Gminnym Centrum Kultury lub przesłane pocztą.
  15 Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. W konkursie mogą wziąć udział osoby z powiatów:
   powiat tarnowski
   miasto Tarnów
   powiat dąbrowski
   powiat brzeski
   powiat bocheński
   powiat proszowicki