„Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem.“

— Simonides z Keos liryk grecki -556 – -468 p. n. e.

W GCK w Wietrzychowicach uczymy się malować na szkle. Czego dowodem są powstałe piękne prace. 19.04.2022 r.