· 

Dzięki programowi „Sportowa Natura” organizowanej przez Lasy Państwowe w październiku na terenie obok lasu w Jadownikach Mokrych zostało przeprowadzone wydarzenie rekreacyjno-sportowo-kulturalne „Chrońmy las”

Podmioty zaangażowane w projekt to:

– Ludowy Klub Sportowy w Wietrzychowicach,

– Gmina Wietrzychowice,

– Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach,

– jednostki OSP z terenu Gminy Wietrzychowice w tym:

a) OSP Jadowniki Mokre,

b) OSP Wietrzychowice,

c) OSP Demblin,

d) OSP Miechowice Małe,

e) OSP Miechowice Wielkie,

f) OSP Sikorzyce

g) OSP Pałuszyce-Nowopole.

Partnerem projektu były Lasy Państwowe, a ich celem zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat lasów, leśnictwa oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W szczególności w zakresie rozsądnego korzystania z walorów zdrowotnych lasu i ochrony przed pożarem.