Michał Aret

Trzeci Maj

Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica wielkich myśli,

Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają, ci co przeszli.

Choć przeminął dawno wiek,

Dawne hasła się zmieniły,

Orzeł począł nowy bieg.

Lecz z przeszłości czerpał siły.

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,

Kiedy miłość pobratała

W jedną całość Polski stany,

Miłość ponad wszystko trwała.

Tym, co w Polsce dali myśl,

Aby stworzyć cud majowy,

Cześć z oddaniem złóżmy dziś,

przed pamiątką chyląc głowy.

230 lat temu, 3 maja 1791 r.,

Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Nasz kraj był pierwszym w Europie i drugim na świecie, w którym została spisana Konstytucja.